OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dne 9. 5. 2012 se vybraní žáci 9. a 8. ročníků zúčastnili exkurze do JE Dukovany. Jak místní říkají, je to dáma v nejlepších letech. První dohoda o stavbě jaderné elektrárny na území Československa byla totiž podepsána na počátku 70. let. Slavnostní spuštění jaderné elektrárny Dukovany pak proběhlo v roce 1985. Od svého spuštění do jara roku 2012 bylo na všech čtyřech blocích elektrárny vyrobeno téměř 350 miliard kWh (kilowatthodin) elektrické energie. JE Dukovany tedy v tomto období vyrobila nejvíce elektrické energie ze všech elektráren v České republice. Exkurze do JE Dukovany se stala pro naše žáky již tradicí. Doplňuje tak teoretické učivo fyziky v kapitole atomy a záření. Ve dvouhodinové exkurzi se děti dozvěděly informaci o historii elektrárny, základním principu řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu dalšího ze života dukovanské elektrárny. Na unikátní mlžné komoře mohly pozorovat stopy, které zanechává přirozené záření v našem okolí. Zajímavá byla i návštěva modelu reaktoru v životní velikosti. Věřím, že návštěvou tohoto unikátního zařízení získali žáci představu o složitých pochodech, které v jaderné elektrárně probíhají.

Mgr. Pavel Procházka