V úterý 17. 4. 2012 se žáci 4. a 5. ročníku sešli s por. Mgr. Zdeňkou Procházkovou z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, aby se společně zamysleli nad prací s počítačem. Poručík Procházková vysvětlila žákům základní pravidla chování na internetu. Základem byla etiketa neboli slušné chování, následovalo vysvětlení pojmu kyberšikana – šikana přes počítač, mobil a její nejčastější projevy. Další upozornění se týkalo zadávání hesla a doporučení z jakých a kolika znaků by se mělo tvořit. Virtuální komunikace zaujala žáky asi nejvíce, protože jí mnoho jich využívá (e -mail, hry, Facebook a další sociální sítě). Žáci byli upozorněni na nebezpečí při předávání osobních údajů cizím lidem, možná tzv. kamarádům.

Další téma byla ochrana před kyberšikanou. Žáci dostali pár tipů např. nebýt důvěřivý, nesdělovat citlivé údaje, seznámit se s pravidly služeb na internetu, respektovat ostatní uživatele.

Zajímavé jistě byly i příklady, kdy jiné děti doplatily na důvěřivost kamarádů. Snad žáky dostatečně poučily o správném chování na internetu. Nyní nezbývá než se dobrými radami řídit.

Mgr. Novotná Marie