Prázdniny utekly jako voda a nastal čas povinností – nový školní rok. Slavnostní zahájení proběhlo tradičně na nádvoří ivančické radnice. Sešli se zde nejen žáci a jejich učitelé, ale i rodiče a příbuzní školáků.

Nejdříve proběhla oficiální část – zástupci MěÚ v Ivančicích – p.starosta V. Adam a místostarosta p. R.Musil přivítali všechny přítomné. Následoval projev p. ředitelky L. Vokurkové, která popřála dětem úspěšný školní rok. Zmínila také zdařilou renovaci budovy II. stupně.  Paní zástupkyně J. Štorková představila žáky první třídy. Každý prvňáček, kterého vyzvala na pódium, kde na něj čekala p. učitelka Ilona Šimková – třídní 1. třídy, byl obdarován tričkem, kornoutkem, balónkem a balíčkem školních potřeb. Maminky těchto malých školáků dostaly jako poděkování, že škole svěřily své dítko, růži. Po celou dobu je sledovali a povzbuzovali kamarádi ze školky, kteří na jejich místě budou stát příští školní rok. Pod pódiem na děti z 1. třídy čekalo ještě jedno překvapení. Pracovnice studia Soleil všem namalovaly na obličej různé motivy.Slavnostněji prožívali první zářijové dopoledne i šesťáci, kteří přecházeli z 1. na 2. stupeň. Byli slavnostně dekorováni stužkou s nápisem „Pro někoho malý krok, pro nás velký skok.”

Zahájení školního roku bylo obohaceno vystoupením žáků I. stupně. Mohli jsme vyslechnout hru na flétnu, zpěv i recitaci. O hudební doprovod se starala Růženka Horáková.

Na závěr p. Simona Chabinová nabídla všem možnost strávení volného času při různých aktivitách ve Středisku volného času v Ivančicích.

Školákům i rodičům přejeme pevné nervy a úspěšný start do nového školního roku.

Fotogalerie Tomáše Navrátila