Dne 22.4. proběhly na stadionu již tradiční atletické závody pořádané naší školou. Účast byla vysoká, kromě týmů z naší školy se závodů zúčastnily také týmy ze ZŠ a MŠ TGM Rouchovany, ZŠ Pravlov, ZŠ TGM Ivančice, ZŠ a MŠ Moravské Bránice, MŠ a ZŠ pro sluchově postižené a ZŠ Ořechov.

Soutěžilo se ve 3 disciplínách: běh na 60 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Všichni soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií: A1mladší chlapci, A2mladší dívky, B1starší chlapci, B2starší dívky. Po slavnostním zahájení se všichni soutěžící pustili do boje za velkého povzbuzování všech ostatních. Pro přehlednost přikládám přehlednou tabulku vítězů jednotlivých kategorií a disciplín: 

 

Běh na 60 metrů

Skok do dálky

Hod kriketovým míčkem

A1 1.

Ondřej Kala

Patrik Jaroš

Pavel Jílek

      2.

Marek Černý

Tomáš Dobrovodský

David Kučera

      3.

Patrik Jaroš

Marek Černý

Marek Černý

A2 1.

Ivana Molentová

Julie Furišová

Veronika Zerzáňová

      2.

Veronika Zerzáňová

Šárka Doležalová

Barbora Olšová

      3.

Helena Palátová

Helena Palátová

Tereza Bučková

B1 1.

Adam Kamaryt

Jiří Vašíček

Martin Hron

      2.

Erik Doubek

Adam Kamaryt

Jakub Hejtmánek

      3.

Jiří Vašíček

René Růžička

Adam Kamaryt

B2 1.

Lucie Leonová

Lucie Leonová

Kristýna Prosecká

      2.

Kristýna Prosecká

Lucie Polášková

Lucie Leonová

      3.

Edita Sklenská

Kristýna Vlčková

Karolína Ondrová

Všichni vítězové byli oceněni diplomy a pěknými cenami a každý účastník obdržel malou sladkou odměnu, aby se i příští ročník těšil stejně jako my. Týmy naší školy získaly několik hezkých ocenění, všem gratulujeme. Zvlášť chci poděkovat také žákům 6. a 7. ročníků, kteří nám organizátorům pomáhali po celou dobu závodů. Musím také poděkovat spoluorganizátorkám celé akce – Mgr. Zdeňce Adamové a Mgr. Laďce Dvořákové, bez jejichž pomoci by se celá akce neobešla.

Doufám, že příští rok budou atletické závody stejně vydařené, jako letos a všichni budou odcházet se stejným úsměvem, jako tento rok.

Mgr. M. Justová