V Dělnickém domě v Zastávce u Brna se dne 26. 3. 2024 konala soutěž “Já, písnička”, která přivítala pěvecky talentované účastníky z druhého stupně okolních základních škol. Vystoupení žáků probíhalo na osvětleném a nazvučeném pódiu, což byla zkušenost, kterou většina žáků zažila poprvé.

Za naši školu se do soutěže zapojili Nela z 6. A a Honza z 6. C, kteří předvedli svůj hudební talent s doprovodem klavíru. Nela si vybrala píseň Bláznova ukolébavka a Honza zazpíval písničku Kdyby prase mělo křídla. Bylo velkou ctí, že učitelé hudební výchovy naší školy byli součástí poroty a mohli podpořit soutěžící.

Některé výkony žáků byly skvělé a zaujaly nejen porotu, ale i celé publikum. Představili se i tací, kteří se sami doprovázeli na hudební nástroj, což svědčí o jejich hudebním talent u a schopnostech.

Soutěž se nesla ve velmi přátelském duchu, o čemž se můžeme přesvědčit i v reportáži Magazínu Mikroregion Kahan. Přestože se naši žáci bohužel na předních místech neumístili, přinesli si z této soutěže nejenom cenné zkušenosti, ale také nové poznatky a inspiraci pro svůj další hudební rozvoj.

Děkujeme Nele a Honzovi za jejich účast a reprezentaci naší školy!

Veronika Miškelová