V pátek 12. ledna 2024 do hodiny výtvarné výchovy ve 2. B zavítala amatérská malířka paní Zuzka Kouřilová. Vtipně žákům popsala, jak ji malování provází celým životem. V dětském věku nakreslila doma na dveře krásné postavičky, které se nikdy nesměly umýt. Ve škole během vyučování si zdobila sešity, za což ji někdy učitelé kárali, aby raději dávala více pozor.  V zaměstnání, kde pracovala jako učitelka i ředitelka v několika mateřských školách, vytvářela spoustu pracovních listů, výzdoby do tříd, kulisy na besídky a další. Nyní je v důchodu a může se naplno věnovat především olejomalbě, která ji vždy zajímala.

Nejprve žákům přichystala ve třídě výstavu ze svých obrazů. O každém z nich poutavě vyprávěla. Na začátku jim vysvětlila pojmy krajinomalby, portréty, koláže, moderní umění, aj. Pak měli za úkol hledat obrázky, které jsou si podobné. Některé „krajinky“ byly malované ze stejného místa, ale v různém ročním období, další zase ráno nebo při západu slunce, jiné v rozmezí několika let. Na těch žáci hledali, co se za tu dobu změnilo. U moderního umění bylo zábavné vymýšlet, co jim plastická malba připomíná. Na závěr si prohlédli dva obrazy vytvořené malířským uměním zentangle. Žáci si vyzkoušeli touto technikou nakreslit netradiční stromy.

Celá vyučovací hodina byla velmi zajímavá.  Všem se líbily obrazy i vlastní tvorba.

Paní Zuzce Kouřilové děkujeme za čas, který s žáky strávila.

Z. Muchová