Ve čtvrtek 21. prosince 2023 vyrazili žáci 9. B na exkurzi do Moravského zemského muzea v Brně na výstavu „Svět nerostů.“ Expozice je rozdělena do 3 částí – nerosty, horniny a drahé kameny. V části NEROSTY jsme si zopakovali učivo o vlastnostech nerostů (barva, lesk, hustota, tvrdost, vryp) a systému nerostů (zhlédli významné zástupce jednotlivých tříd nerostů). V expozici HORNIN jsme byli seznámeni s horninovým cyklem a rozdělením hornin podle způsobu vzniku na vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Velmi zajímavá byla také výstavka DRAHÝCH KAMENŮ (ukázky diamantů a krásně opracovaných kamenů). Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, např. to, že nejtěžší meteorit, který dopadl na naše území, vážil 4,5 kg.

Exkurzí jsme si obohatili obsah učiva přírodopisu 9. ročníku.

Mgr. Pavel Švehlík