V pondělí 13. listopadu 2023 jsme si připomněli Světový den laskavosti, který byl poprvé vyhlášen v roce 2000. Jeho hlavním cílem je motivovat a inspirovat lidi k dobrým skutkům a laskavosti vůči sobě navzájem. V rámci školního projektu se žáci 1. stupně zamýšleli, jak mohou být laskaví nejenom k ostatním, ale také sami k sobě.

Co to vůbec laskavost je?

Žáci k tomuto pojmu vytvářeli myšlenkové mapy, kde se nejvíce objevovala slova – pomoc, podpora, úsměv, povzbuzení, obdarování a pohlazení. Po zhlédnutí motivačního videa si všichni vyrobili papírové srdíčko, do kterého během dne sbírali razítka za svoje laskavé chování. Starší žáci potěšili paní prodavačky a seniory v místním penzionu malým přáníčkem. Prvňáčci dostali od spolužáků záložky. Mysleli jsme i na naše nejbližší, kterým jsme udělali radost barevnými hrníčky.

Žáci měli radost z konání dobrých skutků a slíbili jsme si, že se budeme více usmívat, častěji říkat slůvka prosím a děkuji, pomáhat ostatním a dívat se na svět laskavýma očima i tehdy, když se nám zdá, že svět je pochmurný.

K. Vacková