V období od 6. do 15. 11. 2023 se žáci ZŠ V. Menšíka Ivančice utkali s ostatními soutěžícími o Bobříka informatiky. Stejnojmenná soutěž je v naší škole již tradičně organizovaná začátkem listopadu.
Bobřík informatiky je skvělou soutěží pro žáky 1. i 2. stupně, kteří se zajímají o svět počítačů a informatiky. Zaměřuje na základy informatiky a pomáhá žákům rozvíjet dovednosti v oblasti algoritmizace, logiky, řešení problémů a digitální gramotnosti. Bobřík informatiky se koná každý rok a skládá se z různých úloh, které žáci řeší na počítači. Letos se Bobříka mohli zúčastnit i žáci třetího ročníku.

Soutěžící se učí logicky uvažovat, vytvářet jednoduché programy a řešit úkoly, které rozvíjejí jejich schopnosti v oblasti IT, kreativitu a informatické myšlení. Bobřík informatiky se snaží podnítit zájem žáků o informatiku a technologie již od mladého věku a připravit je na budoucí výzvy v digitálním světě.

Cílem je ulovení pomyslného bobříka, o což se letos pokusilo 71 zájemců rozdělených do 4 kategorií dle věku. Celkem se soutěžícím podařilo ulovit bobříků 14.
Všem zúčastněným děkuji za účast i vzornou reprezentaci školy, úspěšným řešitelům gratulujeme.

 

Lenka Procházková, Pavel Procházka