Bylo, nebylo… Za devatero horami, za devatero řekami… Žili, byli…

Těmito slovy uvedla v pondělí 4. září 2023 ředitelka školy Lenka Vokurková slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 v ZŠ V. Menšíka Ivančice. Celý školní rok přirovnala k pohádce o 10 kapitolách a hlavně se šťastným koncem, tak jak zpravidla pohádky končí.

Po zpěvu a recitaci šikovných školaček přivítala paní ředitelka všechny přítomné na nádvoří ivančické radnice a vyzvala pana místostarostu Jaroslava Sojku a paní Janu Heřmanovou, aby i oni řekli dětem a jejich rodičům pár povzbudivých slov. Poté připomněla vše, co se ve škole stihlo za prázdniny zrekonstruovat, zmodernizovat a zvelebit, kolik žáků bude naši školu v letošním školním roce navštěvovat a k jakým personálním změnám došlo.

Nové žáky z přípravné třídy a prvních tříd všem představila paní zástupkyně Jitka Štorková. Nejprve na pódiu přivítala paní učitelku přípravné třídy Andreu Krejčířovou a její žáčky, kteří dostali malý dárek z rukou žáků devátých tříd. Následovalo přivítání žáků 1. A s třídní paní učitelkou Klárou Vackovou a žáků 1. B s paní učitelkou Jaroslavou Polehlovou. I prvňáčci obdrželi dárečky – pamětní medaili, kornout se sladkostmi, balíček s pomůckami a balónek. Maminky všech nových žáčků dostaly kytku jako poděkování za to, že svěřily škole své dítě. Poté se všichni odebrali do školy, kde na ně čekaly krásně vyzdobené třídy.

Slavnostně byli přivítání i žáci tří šestých tříd. Také oni vystoupali na pódium, aby byli dekorováni stužkou s nápisem: „Pro někoho malý krok, pro nás velký skok“.

Na závěr poděkovala paní ředitelka všem pedagogům za jejich pracovní nasazení, pedagogický takt a nadhled, žákům popřála úspěšný školní rok a jejich rodičům pevné nervy a nekonečnou trpělivost.

Klára Vacková