V pátek 27. května měli na naší škole dostaveníčko všichni zájemci o zahrádkaření – konal se tu totiž 2. ročník soutěže „Mladý zahrádkář.“ Letošního ročníku, se kromě naší školy, zúčastnila i ZŠ Ochoz u Brna a ZŠ T. G. Masaryka Ivančice. Soutěžilo se ve 2 kategoriích: mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně).

Soutěž se skládala ze 2 kol – teoretického a praktického. Teoretickou část tvořilo 20 testových úkolů, praktickou poznávání větviček stromů, druhů osiva a jednotlivých odrůd jablek. Po absolvování obou kol dostali všichni soutěžící na povzbuzení od organizátorů soutěže (Českého zahrádkářského svazu) občerstvení.

V mladší kategorii se na 1. místě umístila Jolana Prudíková (ZŠ Ochoz), 2. místo obsadil Dalibor Kříska (ZŠ Ochoz) a na 3. místě skončil Tomáš Kříska (ZŠ Ochoz). Ve starší kategorii zvítězila Míša Pavlovská (ZŠ Vladimíra Menšíka), stříbrnou pozici obsadil Tomáš Psota (ZŠ Vladimíra Menšíka) a na 3.místě skončil Jirka Drápal (ZŠ Vladimíra Menšíka).

Všichni soutěžící si ale zaslouží velkou pochvalu, protože prokázali vynikající znalosti! Poděkování patří také žákyním 9. třídy – jmenovitě Kláře Burešové, Sabině Matouškové, Katce Pícové a Anně Vybíralové – které se zasloužily o hladký a bezproblémový průběh soutěže (pomáhaly s kontrolou testů, staraly se o občerstvení, psaly diplomy,….).

Doufám, že všem soutěžícím vydrží zájem o přírodu a zahrádkaření a že se zúčastní soutěže i za rok!

Mgr. Pavel Švehlík