Na konec školního roku 2022/2023 zorganizovala škola pro žáky 6. a 7. ročníku workshopy zaměřené na prohloubení finanční gramotnosti. V úterý 20. června a ve středu 21. června 2023 se ve třídách řešily pojmy jako příjmy, výdaje, platební bilance atp. V praktické části na příbězích různých rodin žáci sestavovali rozpočty. Úkol nebyl tak jednoduchý, protože jednotlivé položky rozpočtu byly v příběhu rozprostřeny v textu. Žáci je museli správně zařadit a vypočítat celkovou bilanci.  Během práce se střídaly praktické aktivity s vysvětlováním pojmů.  Závěrečný kvíz byl pro všechny už jen pomyslnou třešničkou na dortu. Každý z účastníků dostal drobnou odměnu.

Dopoledne bylo pro žáky poučné a jistě prospěšné pro budoucí život. Vždyť schopnost správné práce s penězi patří mezi základní požadavky na každého člověka. Děkujeme paní Lence Kašpárkové za skvěle odvedenou práci.

Za PK Matematika a její aplikace
Pavel Procházka