Porozumět textu, vybrat z něj podstatné informace a vytváření příjemné atmosféry, to vše bylo záměrem našeho projektu „Čteme si pro radost“, který je na naší škole určen žákům I. stupně.

Děti ze 3. až 5. třídy si pro své menší spolužáky připravily zábavné čtení pohádek a navštívily v úterý v průběhu vyučování prvňáčky a druháčky. Předčítaly jim ukázky z pohádek. Pozorní posluchači pak uměli odpovědět na všechny otázky, na které se jich čtenáři ptali. Někteří šikulové dokázali i pohádku sami dovyprávět.

Na základě poslechnutých příběhů jsme potom ve výtvarné výchově ztvárňovali jednotlivé hrdiny a v hudební výchově o nich zpívali.

Protože kniha v dnešní době nemůže konkurovat filmu, počítačovým hrám nebo internetu, rozhodli jsme se, že projekt bude na prvním stupni probíhat každým rokem.

Spolupráce žáků na I. stupni se projevila ve vytvoření příjemné atmosféry a pěkných mezilidských vztahů.

učitelky I. stupně