Motto: Tiká v každé rodině!

Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a dva ze čtyř nemocných umírají…
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle nejnovějších poznatků až 50ti% všech onkologických onemocnění předejít!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy…

Ve středu 11. května se deset dobrovolníků z naší školy rozběhlo do všech koutů našeho města, aby prodejem žlutých kytiček podpořili veřejnou sbírku Ligy proti rakovině.

Tradice Květinových dní vychází z irského konceptu tzv. Daffodil Days (Narciskové dny), které pořádá The Irish Cancer Society již od roku 1988. Po dohodě s irskými organizátory převzala základní myšlenku této sbírkové akce v roce 1997 Liga proti rakovině Praha a založila v České republice tradici Květinových dnů, při nichž dobrovolníci nabízejí žluté kvítky měsíčku lékařského a informují o prevenci rakoviny.

Pro naše dobrovolníky to byla zkušenost nová, letos jsme se zapojili do této akce poprvé a rozhodně jsme nezklamali. Podařilo se nám vybrat 14 363Kč a děkujeme všem, kteří si kytičku zakoupili.

Poděkování patří těmto dobrovolníkům:

Míši Fodorové, Martinu Říháčkovi, Michalu Říháčkovi a Hance Fučíkové z 9.B.

Terce Dinušové z 9.A

Verči Konečné, Radce Kratochvílové, Sabči Svorníkové, Lidce Grossové a Markétce Fialové z 8.A

M. Šiplová