U příležitosti Měsíce knihy a internetu se naše školní družina 10. března zúčastnila v místní knihovně akce s názvem Moje nejmilejší knížka. Naším úkolem bylo nakreslit obrázek z nejoblíbenější přečtené knihy.

Paní knihovnice nám povyprávěla o svátku knih, o provozu knihovny a možnostech využití internetu. Potom jsme se pochlubili našimi nejmilejšími knížkami a namalovanými obrázky, za které jsme dostali sladkou odměnu.Někteří z nás využili možnosti zaregistrovat se v březnu zdarma a tak si odnesli domů první vypůjčené knihy. Během návštěvy jsme měli možnost vyzkoušet si vyhledat a přečíst informace o  knihách a jejich autorech na internetu.

 V knihovně se nám moc líbilo a budeme se mezi kamarády – knížky rádi vracet.

Žáci školní družiny