V úterý 14. 2. 2023 se konalo druhé setkání s budoucími prvňáčky, tentokrát na téma Karneval. Na úvod se děti naučily krátkou pohybovou říkanku. Pohybem a veselou básničkou se uvolnily, spadla z nich tréma a s chutí se pustily do další práce. Úkoly byly tentokrát rozděleny do tří stanovišť. U prvního stolečku se skládalo puzzle, děti rozlišovaly geometrické tvary a hledaly rozdíly mezi klauny. Na koberci se podle instrukcí přiřazovaly barevné vršky. Jemnou motoriku si děti procvičily u pracovního listu, kde klaunovi zdobily míčky a šaty. Na závěr si všichni vyrobili veselého klauna z papíru.

Předškoláčci pracovali s chutí a zájmem. Kromě hotového výrobku si odnesli i sladkou odměnu.

Už teď se těšíme na další setkání, které proběhne v březnu.

Klára Vacková