Výstavu uspořádalo Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích. Příběhy „zmizelých“ spolužáků zpracovali školáci a studenti z různých koutů České republiky. Žáci 8. ročníku využili této možnosti a navštívili 20. března výstavu, která přeložená do němčiny a angličtiny putuje současně po Německu a Spojených státech amerických.  

O osudech Židů v době 2. světové války jsme četli v literární výchově v kapitole ŠOA. Seznámili jsme se s některými skutečnými osudy např. Petra Ginze. Přečetli jsme si skličující zápisky z deníku Jiřího Ortena, Příběh o kukačce z knihy J. Škvoreckého Sedmiramenný svícen. Výstava nás oslovila, se zaujetím jsme poslouchali zestručnělé příběhy, které vyprávěly studentky gymnázia Martina Sachsová a Katka Palmášiová. Obě dívky jsou bývalými žákyněmi naší školy. Provedly nás celou expozicí a mimo jiné nám také prozradily plány ivančických studentů, kteří se připravují na aktivní zapojení do projektu „Zmizelí sousedé“. I my jsme se výstavou inspirovali k dalším činnostem a v příštím roce budeme pokračovat v projektové výuce dějepisu na téma ŠOA. Z výstavy jsme proto vyrazili rovnou do knihovny. Ve skupinách jsme vyhledávali knihy s tematikou holocaustu – např. Hanin kufřík, Deník Anny Frankové, Sedmiramenný svícen aj.

Na závěr jsme si v knihovně vypůjčili průvodce hřbitovem –  knihu K. Figera  a J. Širokého Židovský hřbitov v Ivančicích. Napadlo nás, že si na ivančické oběti holocaustu vzpomeneme tradičním způsobem. Navštívíme hřbitov v Mřenkové ulici a položíme na náhrobky kamínky, za každého z nás jeden.

Nechceme, aby bylo zapomenuto!

 

žáci 8. ročníku a tř. uč. R. Blažková

———————

 

V pátek 6. března navštívili žáci 9. ročníku výstavu k projektu „Zmizelí sousedé“ na Gymnáziu Jana Blahoslava. Projekt vybízí mladé lidi k pátrání po sousedech, kteří zmizeli z jejich nejbližšího okolí převážně v období  2. světové války. Vznikl ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v rámci Konference Fenomén holocaustu v roce 1999 pod záštitou prezidenta Václava Havla. Projekt je výzvou k setkání s poslední generací svědků událostí holocaustu, zejména k vyhledávání jeho obětí. Do roku 2008 vzniklo 20 panelů, které putují po České a Slovenské republice. Od roku 2004 panely vytvářejí jednotlivé školy jako reprezentační výstup svého dlouhodobého projektu. Nyní jsme se mohli na výstavě seznámit s těmito panely i my. Projekt „Zmizelí sousedé“ má dvě fáze. První část je zaměřena obecně na pátrání po lidech označených norimberskými zákony jako Židé a jejich osudech před, během a těsně po 2. světové válce. Druhá část projektu je  poctou dětským obětem holocaustu. Autorské žákovské a studentské práce jsou zaměřeny především na zmizelé židovské spolužáky, děti a mladé lidi z nejbližšího okolí. Mapují osudy převážně židovských žáků a studentů té školy, kterou dnešní studenti a žáci navštěvují. V našem případě tedy studentů Gymnázia Jana Blahoslava. Vznikají tak studentské autorské práce, jejichž součástí je mimo jiné i pamětní deska umístěná na škole. Přejeme všem studentům GJB, kteří na projektu pracují, hodně úspěchů při pátrání po zmizelých „židovských spolužácích“.

 Mgr. Zuzana Schmidová