Březen je pro naši školu celý ve znamení poezie, 3. března jsme recitovali O Menšíkův úsměv ve školním kole recitační soutěže, 6. března odjely vítězky do oblastního kola regionální soutěže v recitaci Známé slovo poezie do Zastávky u Brna.

Tuto soutěž s mnohaletou tradicí pořádá ZŠ TG. Masaryka v Zastávce a naše škola nemůže ani jeden rok chybět. Letos nás reprezentovaly žákyně 7. ročníku Lenka Jahodová a Lucie Řezáčová a 9. ročníku Lucie Kučerová a Martina Pyrochtová. Soutěž se konala v příjemném prostředí MÚ Zastávka. Školy z nejbližšího okolí – kromě ZŠ V. Menšíka přijeli z Ivančic i z T.G.M., další z Ketkovic, Oslavan, Rosic, Veverské Bítýšky, Zbýšova a domácí Zastávky  přivítal pan starosta Petr Pospíšil. Trému z konkurence a neznámého prostředí rozptýlil recitací, všem popřál mnoho úspěchů a už zase běžel plnit své starostovské a současně i učitelské povinnosti.

Soutěž byla skvěle zorganizována, přijela velká konkurence, záleželo nejen na výborné interpretaci, porotu jistě ovlivnil i výběr textu, příjemný projev a bezchybná artikulace. Náročným posouzením prošli jen ti nejlepší. O to větší máme radost z velmi úspěšné účasti naší školy.

V I. kategorii zvítězila Lucie Řezáčová s básní Brouček od Sergeje Michalkova a pěkné 3. místo získala Lenka Jahodová, přednesla báseň Pohádka o hloupé myšce od Samuela Maršaka.

Ve II. kategorii ocenila porota 1. místem M. Pyrochtovou. Martina zaujala nejen odborníky, její pohádka O rybáři a staré botě, převyprávěná Jiřím Žáčkem, pobavila a rozesmála i publikum v sále.

Soutěžní dopoledne probíhalo v přátelské atmosféře, organizátorky ze ZŠ Zastávka se postaraly o občerstvení, nikdo neodjížděl s prázdnou. Pro vítěze byly připraveny krásné knihy a diplomy, ostatní obdrželi účastnické listy a maličkou odměnu. Myslím, že dopoledne strávené s poezií bylo pro všechny příjemnou tečkou za uplynulým týdnem. A my jsme ze Zastávky odjížděli s úsměvem na tváři, obstáli jsme mezi nejlepšími na dvě jedničky (dvě 1. místa) a  to už je velký úspěch. Naše žákyně si zaslouží pochvalu a gratulaci. Držet palce jim budeme i závěrem března, kdy budou za naši školu soutěžit v okresním kole recitační soutěže.

A za rok, zase v březnu se těšíme … Na viděnou s poezií, na viděnou v Zastávce.

       R. Blažková