22. dubna je den věnovaný Zemi. Den Země je v moderním pojetí svátek, který se snaží upozornit na nutnost chránit přírodu,  na dopady ničení životního prostředí a snaží se oslovit každého obyvatele naší planety. I žáci naší školy se snaží udělat něco pro zlepšení životního prostředí.

Vypracoval: Martin Muzikář

Během měsíce dubna žáci 7. a 8. ročníku ve volitelném  předmětu Člověk a životní prostředí sestavovali ekopravidla naší školy, která chtějí dodržovat ve vztahu  k přírodě a okolí. Nejprve předcházela společná diskuse, co je nejdůležitější pro ochranu přírody, co můžeme ve škole pro přírodu udělat, co můžeme ve škole ve vztahu k přírodě ještě změnit. Následovala práce ve skupinkách a už se na papíře objevovala konkrétní pravidla. Na závěr si každý žák zpracoval svá ekopravidla na počítači. Každý z nás si musí ale uvědomit, že pravidla napsaná na papíře pro zlepšení životního prostředí nestačí. Musíme je také hlavně dodržovat. Budeme se snažit!

Mgr. Z. Adamová a žáci 7.a 8. ročníku

Ukázka prací žáků