V pátek 6. února proběhla v prostorách školní družiny naše  1. paralympiáda. Sportovnímu zápolení předcházela beseda o problémech lidí s tělesným postižením, aktivních sportovcích a vrcholových závodnících paralympiád.

 

Na soutěžící čekaly tyto disciplíny:

  • poslepu postavit věž z kostek
  • poslepu vyhodit míč a chytit ho
  • poslepu vyhledat určitý předmět mezi jinými
  • rozvázat uzel na šátku jednou rukou
  • napsat slovo tužkou v ústech
  • sebrat lžičku bosou nohou a přenést ji na určené místo

Malí sportovci si tak vyzkoušeli, jak je mnohdy obtížné zvládnout zdánlivě lehké úkoly s určitými omezeními.

Po sečtení dosažených bodů z jednotlivých disciplín byli vítězové odměněni cenami a ostatní paralympionici sladkostmi. A kdo byli ti ze všech nej…?

1. místo si vybojovala Anetka Ondovčáková, na 2. místě se umístila Klárka Eiblová a 3. místo získal Jirka Pospíšil.

 M.Sojková