Pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich drogového problému a snaží se působit tak, aby tento problém vůbec nevznikal. Cílem je chránit společnost před možnými negativními důsledky zneužívání návykových látek. Centrum prevence se zaměřuje na prevenci rizikového chování u dětí a mladých lidí.

Beseda – Drogová závislost, příčiny, východiska a stádia závislosti –  proběhla 7. března 2011 v 6. třídě. V průběhu dvou vyučovacích hodin nebyli žáci pouze pasivně informováni, ale aktivně se zapojili do práce. Po krátkém seznamovacím „kolečku“ probíhala beseda v komunitním kruhu, žáci se obrázkovou formou seznámili s nelegálními drogami, s nebezpečím, které jim hrozí. Komunikace byla zaměřena na budování pozitivního pohledu život, na rozvoj osobnosti a na zmírnění negativní sociálních tlaků. Jak se dětem beseda líbila? Posuďte sami z jejich reakcí.

Gábina: „1. hodinu jsme se seznamovali a pantomimou jsme převáděli, jaký je náš koníček… Ve 2. hodině jsme počítali, kolik peněz utratí lidé za rok za cigarety. Hráli jsme hru na svědomí a pokušitele. Beseda se mi líbila.“

Vláďa: „Na besedě se mi líbily obrázky, se kterými se spojovala výuka. Beseda se mi celkem líbila.“

Nikolas: „Besedovali jsme o kouření, že když kouříme, máme velkou náladu a když dokouříme, tak nám ta nálada klesne. Bylo to zajímavé, bavilo mě to! Povídali jsme si o drogách, že ničí zdraví a že když chceme přestat, tak musíme chtít sami.“

Katka: „Dost se mi tato prevence líbila, dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o návykových látkách. Zahráli jsme se hru na svědomí a pokušitele, kteří přemáhali váhavce a vyhrálo svědomí. Ale někdy to tak v životě nebývá a to je škoda. Tyto látky častokrát přináší neštěstí. Byla to velmi zajímavá beseda.“

Žáci 6. tř. a R. Blažková

„Podané ruce“  v 5. třídě

V pondělí 8. 3. se z naší třídy ozývaly slova alkohol, cigarety, kokain, heroin, kofein. Navštívila nás totiž paní Moudrá ze sdružení Podané ruce, které pomáhá lidem závislým na některé z těchto drog. Zaměřili jsme se na alkohol. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi opilostí a závislostí na alkoholu. Příčiny závislosti jsme vymýšleli i při hře, kterou jsme si ve skupinkách zahráli.

Bylo to vlastně takové povídání nad obrázky. Každá skupinka si vymyslela svůj vlastní příběh a ten pak přednesla ostatním. Moc se nám tato aktivita líbila. I když jsme každý měli úplně stejné obrázky, příběhy byly pokaždé jiné. Na těchto příbězích jsme si také ukázali, jaké mají lidé důvody k tomu začít pít. Všichni jsme se shodli na tom, že je vždy lepší vůbec nezačínat a problémy řešit jiným způsobem. Ale pokud už to někdo nezvládne, může vždy najít pomoc. A jednou z možností, kde pomoc hledat je právě sdružení Podané ruce.

žáci 5. třídy

„Podané ruce“  v 7. ročníku

V pondělí 7. března 2011 v sedmých ročnících v rámci předmětu Osobnostní a sociální výchova proběhl výukový program brněnského sdružení Podané ruce. Žáci se pomocí komiksu seznámili s nástrahami rizikového chování a mohli se zeptat na cokoli, co je z této problematiky zajímá.

A co sedmákům utkvělo v hlavě?

V pondělí jsme se zúčastnili projektu „Podané ruce‘‘. Tento program byl hlavně o drogách a podobných věcech. Dívali jsme se na obrázkový komiks, který vymysleli pacienti léčebny. Mezi tím, co jsme se zájmem pozorovali obrázky, slečna Sabina nám vyprávěla o různých drogách apod. Program mě velmi zaujal a myslím, že jsme se toho hodně naučili.

Barča Šicová, 7. B

Projekt „Podané ruce“ byl bezva. Slečna, která nám vyprávěla o drogách a závislosti na nich, se jmenovala Sabina a byla velice sympatická. Pouštěla nám komiks o jednom chlapci a jeho rodině. Vybrala pět dobrovolníků, aby nám komiks četli, každý četl jednu stránku. Vyprávěla nám taky o marihuaně a o jiných drogách. Myslím si, že spousta z nás se poučila a drogy brát nebude. Líbilo se mi to a doufám, že příští rok se uvidíme zase.

Barča Čeperová, 7. B

Komiks byl o klukovi jménem Kamil, který měl maminku, co se pořád strachovala o to, že její syn bere drogy. Kamil se zdál být slušný hoch, ale když skončila škola, tak si šel ihned zakouřit. Jeho kamarád Láďa jenom přihlížel.

Láďa byl chytrý kluk, který strašně rád hrál šachy a nenechal by svého nejlepšího kamaráda spadnout do nějakého problému. Ale byl tu i jiný kluk, jménem Béďa, a ten byl blázen do chemie.

Později se Kamil chtěl dostat do party dětí, tak s nimi šel do klubu, kde kouřily trávu. Aby se do té party dostal, tak začal kouřit trávu taky. Kamarád Láďa opět jenom přihlížel a hrál šachy.

Za delší dobu začal Béďa vyrábět pervitin a prodával ho Kamilovi a jeho novým kamarádům. Láďa pořád stál při Kamilovi, i když dělal to, co dělal. Potom Béďu zavřeli za trestný čin – prodávání a výrobu pervitinu.

Kamil se dostal do nemocnice, od té doby nekouřil cigarety ani marihuanu a pervitin už taky nebral a uvědomil si, že Láďa je správný kamarád. A parta, do které se chtěl dostat, není správná.

Kamil se později vyléčil, a byl rád, že má tak dobrého kamaráda.

Iveta Husárová, 7. B