Třídní učitelka:
Mgr. Jana Kračmarová
Telefon do kabinetu:
546 419 274
E-mail:
kracmarova.j@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Lukáš Urban, Beata Čechová

27. 2. 2023

Plán na březen

Více než 1 000 obrázků na téma Březen a Jaro zdarma - Pixabay

23. 3. Vzpoura úrazům, preventivní program VZP, 3. – 4. hod.
27. – 31. 3. Ukliďme Česko – žáci 1. a 2. stupně, časový plán dle rozpisu
28. 3. Okresní kolo recitační soutěže, Tišnov

21. 3. 2023

Elektrování třením

Ve fyzice začínáme kapitolu elektrické vlastnosti látek. V dnešní hodině jsme si vysvětlili podstatu elektrických dějů a ukázali si několik pokusů se statickou elektřinou. Žáci si vyzkoušeli zelektrovat propisku a přitáhnout tak kousky papíru. Všem se úkol podařil.

O. Bureš

 

10. 3. 2023

Projektový den matematiky 

V pátek 10. března jsme v posledních třech vyučovacích hodinách vyzkoušeli trochu jinou výuku informatiky a matematiky v projektu s názvem „Oživ robota“. Ve třídě jsme se rozdělili do skupin a v nich jsme řešili logické a matematické úkoly. Za ty jsme dostávali nápovědu, díky které naši dva spolužáci Kuba S. a Honza mohli sestavit robota a správně ho naprogramovat. Po splnění všech zadaných úkolů jsme se vrhli do manuální práce. Z přineseného materiálu jsme tvořili modely robotů, kterým jsme vymysleli jména a určili jejich schopnosti.
Za pilnou práci všem patří velká pochvala!

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

9. 3. 2023

Exkurze na Městský úřad v Ivančicích

V rámci výuky občanské výchovy v šesté třídě probíráme učivo o fungování našich měst a vesnic, státní správy a samosprávy. Proto jsme se ve čtvrtek 9. března vydali na návštěvu Městského úřadu v Ivančicích. Nejprve jsme se usadili do pohodlných křesel v obřadní síni a pak už se nás ujal sám pan starosta Milan Buček, který nás seznámil s náplní své práce, s chodem úřadu a představil nám jednotlivé útvary. V průběhu jeho vyprávění jsme všichni mohli pokládat různé dotazy.
Potom jsme si vyzkoušeli tzv. „svatbu nanečisto“. Statečnou nevěstou byla Anička a neméně statečným ženichem Kuba S., svědky Lili a Lukáš. Rolí rodičů nevěsty se ujali Domča a Prokop a rodičů ženicha Beatka s Vojtou. A mohlo se začít. Nechyběly ani sváteční šaty děvčat, košile chlapců, prstýnky, svatební kytice a myrta na klopách a šatech. Pan starosta přednesl projev ke svatebčanům a ženich s nevěstou vše stvrdili svým „ano“ a vzájemně si vyměnili prstýnky.
Na závěr exkurze nám pak pan starosta ukázal ještě svoji kancelář a kancelář místostarosty a daroval drobnosti na památku. Děkujeme za příjemnou a zajímavou zkušenost.

Jana Kračmarová

zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz
zsvm.cz

 

9. 3. 2023

První kuchařské pokusy

Ve druhé hodině vaření jsme měli za úkol připravit chuťovky na malé občerstvení. Všichni jsme si přinesli potřebné suroviny a připravili chutné a pěkné jednohubky, na kterých jsme si potom pochutnali.

 

3. 3. 2022

Vzpoura úrazům

 

23. března 2023 se žáci naší třídy zúčastní programu zaměřeného na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Jedná se o projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky VZPoura úrazům. Formou besedy se dvěma ambasadory – vozíčkáři budou žáci informováni o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

 

 

10. 3. 2023

Dravci – výukový program

Ve čtvrtek 20. dubna se uskuteční výukový program o dravcích, cena 80 Kč (z třídního fondu).

 

8. 3. 2023

Měření síly

V dnešní hodině fyziky jsme navázali na předchozí učivo o síle. Žáci si vyzkoušeli měření různých těles (závaží, penál, nůžky, atd.) siloměrem, odečítali naměřené hodnoty a zapisovali je do tabulky. Z naměřených hodnot počítali hmotnost zavěšeného tělesa.

O. Bureš

 

27. 2. 2023

Recitace u Menšíků

Každý rok se koná ve škole recitační soutěž. Té předcházejí třídní kola, kde si žáci vyberou verše k recitaci a pak soutěží o pořadí ve třídě. Jistě i o jedničky, které za zvládnutí textu a umělecký přednes obdrží. naší třídě 6. B v českém jazyce vybrala porota v třídním kole tři zástupce do školního kola, které se konalo 23. 2. 2023 – byli to Honza, Kuba S. a Lukáš.
V I. kategorii se podařilo Honzovi umístit na krásném 1. místěKuba obsadil 3. místo. Moc jim gratulujeme! 
Oba nás také reprezentovali v recitační soutěži Známé slovo poezie 24. 2. 2023 a Honza postoupil do okresního kola recitační soutěže.

Děkujeme za reprezentaci a přejeme mu hodně úspěchů v okresním kole!

     

 

22. 2. 2023

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce 

Týden od 13. do 17. února probíhal v naší škole ve znamení angličtiny. Všichni, kteří ji mají rádi a chtějí se v ní zdokonalovat i mimo vyučování, si vyzkoušeli, jaké to je zúčastnit se olympiády v anglickém jazyce. Velké poděkování patří všem, kteří v sobě našli odvahu a a do soutěže se přihlásili.
Gratulace patří Pavlovi, který se v I. kategorii žáků 6. a 7. ročníku umístil ve velké konkurenci  na 3. místě!