Třídní učitelka:
Mgr. Andrea Marušová
Telefon do kabinetu:
546 451 583
E-mail:
marusova.a@zsvm.cz
Zástupci žákovského parlamentu:
Marek Stavinoha, Timotej Marván