29. a 30. červen 2022 byl pro žáky 9. ročníku konec povinné školní docházky, konec dnů na Základní škole Vladimíra Menšíka, konec jedné velké životní etapy. Nebyl to pro žáky pouze obyčejný školní den, ale byl pro ně velmi speciální, dlouho očekávaný, významný. V devět hodin se všichni sešli v sále ZUŠ Ivančice. Hned v úvodu přišli prvňáčci zarecitovat a oplatit deváťákům to, jak je v září 2021 přátelsky vítali na naší škole. Mnozí žáci si tak uvědomili, že sami budou brzo také prvňáky na středních školách. Zavzpomínali na společné chvíle ve škole. S žáky se přišla rozloučit paní ředitelka Lenka Vokurková, paní zástupkyně Jitka Štorková a třídní učitelky 9. A Jana Kračmarová a 9. B Renata Blažková, které postupně k žákům promlouvaly.

V tento slavnostní okamžik byla zmíněna žáky 9. ročníku Nela R., která úspěšně reprezentovala školu v soutěžích. Nela dostala pochvalu ředitelky školy. Paní ředitelka rovněž poblahopřála Šimonovi K. za reprezentaci školy v mezinárodní taneční soutěži.

Absolventi v upomínku na školní léta obdrželi pamětní listy a jako poděkování předali kytičky paní ředitelce a paní zástupkyni. Následovaly společné fotografie, také poslední, a poté už první kroky do dalšího života.

Deváťáci, přejeme vám hodně štěstí!