Dne 28. 6. 2022 proběhl v naší škole branný den. První aktivitou byla cvičná evakuace z prostor školních budov. Témata ochrany člověka při živelných pohromách a při ohrožení zdraví a života v modelových situacích si žáci vyzkoušeli v prostoru parku Réna. Žáci celé školy postupně po hlídkách proběhli trasu branného závodu. Hlídku tvořilo 5 – 6 žáků a někteří se ukázali jako velmi zdatní a šikovní sportovci. Nejlepší časy atakovaly hodnotu 10 minut, a to včetně plnění úkolů na trase. V branných aktivitách bylo úkolem zavolat zraněnému pomoc, stabilizovat ho, přenést ho bez nosítek i na nosítkách na delší vzdálenost, ošetřit mu zraněnou ruku i nohu a zabalit si evakuační zavazadlo. S pomocí HZS Ivančice si každý vyzkoušel masáž srdce na resuscitační loutce. A kdo se na stanovištích vžil do role zkoušejících a učitelů, kteří vše trpělivě opravovali a ukazovali i správná řešení? No přece žáci devátých tříd, kteří si všechny aktivity připravili pro své mladší spolužáky. Nejlepší hlídky v každém ročníku byly odměněny diplomem a drobnou cenou.

A protože všichni účastníci branného závodu zvládli skvěle přípravu na možné těžké situace, které nás kdykoliv mohou potkat, jako odměna na ně čekala diskotéka v režii žáků 9. ročníku. Kdo nechtěl tančit, mohl jen odpočívat a občerstvit se v místní hospůdce.

Děkuji všem žákům devátých tříd, pedagogům, asistentkám pedagogů a členům HZS Ivančice, kteří se na hladkém průběhu branného dne podíleli. 

Za všechny pořádající Dana Kuczmanová