Ve středu 20. dubna 2022 proběhl v ZŠ V. Menšíka Ivančice zápis žáků do 1. třídy. Předškoláčci, rodiče, ale i paní učitelky se konečně po dvouleté pauze distanční výuky dočkali standardního zápisu přímo v prostorách školy 1. stupně na Komenského náměstí.

Na budoucí prvňáčky čekali nejen pedagogové, ale i deváťáci, kteří plnili roli průvodců nejen jim, ale i jejich rodičům.

Příchozí nejdříve přivítala paní ředitelka školy s paní zástupkyní a předaly jim k vyplnění potřebné dokumenty. Budoucí školáčci se ve vedlejší třídě představili přítomné paní učitelce, vybrali si barevný domeček s úkoly a společně ho podepsali. Předvedli zde také svou obratnost a při cvičení jistě zapomněli i na trému nebo případné obavy z dalších úkolů.
Po sportování na ně v prvním patře školy čekaly další zábavné chvilky s vyučujícími. Po krátkém motivačním rozhovoru se děti s úsměvem pustily hravou formou do vyplňování svých domečků. Pojmenovávaly zvířátka, rozpoznávaly počáteční hlásky ve slovech nebo v nich určovaly počet slabik. Poradily si hravě i s počtem korálků, umístěním první nebo poslední v řadě a poznávaly barvy. Předškoláčci si vyzkoušeli i orientaci a zvládli bez problémů umísťování barevných víček do mřížky. Nezalekli se ani geometrických tvarů a potom plynule přešli od matematické představivosti na verbální komunikaci.

Více se všichni potom rozpovídali při skládání obrázků známých pohádek, od některých dětí se dokonce paní učitelky dozvěděly i to, co nechtěly. Samozřejmě nechyběly písničky ani básničky, které si děti pro tento den připravily a bez trémy předvedly. Přirozeně zpívaly a recitovaly, což dokazovalo nejen jejich hudební schopnosti, ale i uvolnění, které bylo příjemnou součástí celého zápisu. Na závěr si ještě všichni vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí, kde plnili úkoly zaměřené na matematickou představivost. Všemu tomuhle přihlíželi rodiče s patřičnou pýchou, jak je jejich dítko jedinečné. Některým se i zaleskla slza v oku.
Protože všechny děti, které si zápis se svými rodiči užily, byly moc šikovné, odnášely si domů spoustu dárečků – tašku s legem, motýlka s lízátkem, batůžek s černobílým obrázkem k vlastnímu vymalování a různé drobnosti.

Celé slavnostní odpoledne bylo zakončeno převzetím Rozhodnutí o přijetí dítěte do naší ZŠ. Maminky odcházely nejen spokojené, ale i obdarované květinou.

Do 1. třídy ZŠ V. Menšíka Ivančice se pro školní rok 2022/2023 přihlásilo 36 prvňáčků a v přípravné třídě přivítáme 1. září 2022 také 15 předškoláčků. Na všechny se už teď moc těšíme!

Lenka Vokurková

Fotografie

Video

Soubor v plné kvalitě můžete stáhnout zde