29. a 30. červen 2021 byl pro žáky 9. ročníku konec povinné školní docházky, konec dnů na Základní škole Vladimíra Menšíka, konec jedné velké životní etapy. Nebyl to pro žáky pouze obyčejný školní den, ale byl pro ně velmi speciální, dlouho očekávaný, významný. Významnou roli sehrála opatření bránící šíření virové nákazy COVID-19. Žáci se vzdělávali většinu roku v distanční formě výuky přes počítače a tablety. Naštěstí se situace na jaře 2021 zlepšila natolik, že škola mohla být otevřena i pro prezenční formu a deváťáci tak mohli zažít část výuky jako jejich předchůdci. Dojali je malí prvňáčci, kteří přišli zarecitovat a oplatit jim to, jak je v září 2020 přátelsky vítali na naší škole. Mnozí žáci si tak uvědomili, že sami budou brzo také prvňáky na středních školách. Zavzpomínali na společné chvíle ve škole. S žáky se přišla rozloučit paní ředitelka Lenka Vokurková, paní zástupkyně Jitka Štorková a třídní učitelky 9. A Dana Špidlíková a 9. B Michaela Lenertová, které postupně k žákům promlouvaly.
V tento slavnostní okamžik byl zmíněn žák 9. ročníku Adam Ž., který úspěšně reprezentoval školu v matematických i fyzikálních soutěžích. Adam dostal pochvalu ředitelky školy.
Absolventi v upomínku na školní léta obdrželi pamětní listy a jako poděkování předali kytičky paní ředitelce a paní zástupkyni. Následovaly společné fotografie, také poslední, a poté už první kroky do dalšího života.

Deváťáci, přejeme vám hodně štěstí!