V měsíci květnu a červnu se podařilo uskutečnit 4 tematické setkání v rámci kroužku s názvem Zpátky k technice. Cílem setkání bylo vyzkoušet si nové technologie. Po úvodním teoretickém úvodu o technologiích 3D tisku začali žáci s modelováním výrobků v počítači. Následně je vytiskli na školní 3D tiskárně. Zjistili, že cesta od přesného modelu v počítači ke skutečnému výsledku nemusí být jednoduchá. Co se zdá být na počítači v pořádku, nemusí ve skutečnosti fungovat. Tisknout ve vzduchu skutečně nejde a je třeba počítat i s jistou nepřesností při tisku.

Stranou jsme nenechali ani robotiku. Téma je to obsáhlé. Pro první seznámení jsme vyžili hotového robota ze stavebnice Nezha Inventor’s kit. Účastnici viděli postup programování i následné chování robota. Využíváme blokového programovacího jazyka v prostředí https://makecode.microbit.org/ V závěrečném setkání programovali vlastní jednouché programy a následně je testovali na desce Micro:BIT.

Věřím tomu, že kroužek naplnil očekávání. Setkání Zpátky k technice budou probíhat i v příštím školním roce pokračovat také. V plánu je větší tématy s názvy elektromobilita; chytrá domácnost; jednoduché stroje. Budeme pracovat s 3D tiskárnou, modely elektromobilu, připravovat nabíjecí stanice, modelovat chování chytré domácnosti atp. Kroužek tak rozšíří učivo nové informatiky na naší škole, spolu s rozšířením o učivo fyziky a techniky.

 P. Procházka